Word lid

Het koor verwelkomt altijd nieuwe leden in alle stemmen, maar let daarbij wel op de zangkwaliteiten van nieuwe leden. Van koorleden wordt verwacht dat zij:

  • Ervaring hebben met koorzang
  • Noten kunnen lezen en bij voorkeur van blad kunnen zingen
  • Bereid zijn om thuis geregeld te studeren
  • Trouw de repetities bezoeken en voorafgaand aan een concert ook wel willen deelnemen aan een repetitiedag in een weekeinde

Wie belangstelling heeft, kan zich aanmelden per e-mail via secretaris@barokensemble.nl

Lees meer over ons

Repetities

De repetities zijn wekelijks op de dinsdagavond van 19.45 tot 22.15 uur in de Elisabethzaal van de                H.H. Laurentius en Elisabeth Kathedraal, Robert Fruinstraat 36 Rotterdam.(achterzijde kathedraal) Er zijn geen repetities tijdens de zomervakantie.

Contributie

De contributie bedraagt € 37,50 per maand, voor jongeren tot 25 jaar geldt een aangepast tarief.

PROJECTKOORLEDEN

Naast vaste koorleden verwelkomen we voor iedere uitvoering ook graag projectkoorleden.